Reglement

ALGEMEEN REGLEMENT DEELNEMERS HAYDN MUZIEK FESTIVAL

1. Het Haydn Muziek Festival staat open voor kinderen tot en met 12 jaar, die minstens twee jaar les hebben op hun instrument (piano, slagwerk, strijk-, tokkel-, blaasinstrumenten of zang) en wonen in regio Noord.

2. Er zijn twee categorieën: A tot en met 9 jaar en B tot en met 12 jaar (peildatum: finale) Ook voor een ensemble (2 of meer) geldt de leeftijd "tot en met 12 jaar". In alle andere gevallen is er sprake van "begeleiding".

3. Het aanmeldingsformulier, volledig ingevuld, moet door een ouder/verzorger en door de eigen docent worden ondertekend. Ook moet als bijlage een pasfoto en een kopie van het paspoort of identiteitskaart of uittreksel uit het persoonsregister worden bijgevoegd: geen origineel. Het aanmeldingsformulier dient 7 weken voor de voorronde in het bezit te zijn van het HMF.

4. In geval van een ensemble schrijft één van de deelnemers zich in, inclusief de onder punt 3 genoemde bijlagen. Op het formulier moet worden aangegeven welke instrumenten door wie worden bespeeld. Van alle leden van het ensemble dient een kopie van het paspoort of identiteitskaart of uittreksel uit het persoonsregister te worden bijgevoegd. Het oudste ensemble-lid bepaalt de categorie.

5. Niet volledig ingevulde, niet duidelijk leesbare formulieren en formulieren zonder gevraagde bijlagen worden niet in behandeling genomen.

6. Het inschrijfgeld dient 7 weken voor de voorronde te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL17 INGB 0677749481 t.n.v. Stichting Peter de Grote Festival te Groningen met duidelijke vermelding van de naam van de deelnemer.
Het inschrijfgeld per aanmelding bedraagt € 17,50 en € 25 voor een ensemble (2 of meer).

7. Inschrijving vindt plaats na betaling van het inschrijfgeld en op volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde aanmeldingsformulieren, inclusief de gevraagde bijlagen.
Deelnemers die niet kunnen worden geplaatst ontvangen uiterlijk 6 weken voor de voorronde bericht. Het betaalde inschrijfgeld wordt teruggestort.
Bij annulering door de deelnemer wordt het inschrijfgeld niet teruggestort.

8. Het optreden per aanmelding: in categorie A maximaal 5 minuten, in categorie B maximaal 7 minuten. Korter mag, langer niet.
De opgegeven tijdsduur is de duur van de te spelen stukken inclusief stemmen en changementen en mag niet worden overschreden. Bij overschrijding van de maximum- of opgegeven speelduur kan de juryvoorzitter ingrijpen.
Tijdens de finale zijn dezelfde regels aangaande speelduur van kracht.

9. Deelnemers moeten zelf voor een begeleider en de benodigde instrumenten zorgen (behalve één vleugel) Op verzoek van de jury kan worden gevraagd om tijdens het weekeinde een kopie van de te spelen muziek mee te brengen. U krijgt hiervan twee weken van te voren bericht.

10. Wijzigingen in het programma (niet van tijdsduur) en in de speelvolgorde kunnen uiterlijk tot drie weken voor het HMF weekeinde worden opgegeven. Tijdens het festival kan niet van het programmaboek worden afgeweken. Eén van de stukken mag een eigen compositie zijn. Alle optredens zijn openbaar, zodat de ouders en de docent deze kunnen bijwonen.

11. Deelnemers stemmen in met eventuele opnames (foto, film) ten behoeve van publiciteit.

12. De Stichting Haydn Muziek Festival sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade aan personen en eigendommen van deelnemers en begeleiders.

13. Deelnemers dienen te spelen van de officiële, gedrukte muziek of die op verzoek te kunnen tonen. Het HMF aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. auteursrechtelijke procedures.

14. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de ouder/verzorger zich met punt 11 t.m 13 akkoord.

Voor finalisten geldt:

15. Kinderen kunnen zich na het winnen van een jurybeker het volgend jaar nogmaals aanmelden, maar niet een jurybeker winnen in dezelfde categorie.

16. De jury kan een keuze maken uit het totale speelprogramma van een finalist.

 

Franz Joseph Haydn