Bestuur

Het bestuur van de Stichting Haydn Muziek Festival bestaat uit:

Seerp Leistra (voorzitter)

Harrie van den Elsen (secretaris)

Nicol Dekens-Tinselboer (penningmeester)

Hugo Klomp (lid)

Mark Vondenhoff (lid)

Franz Joseph Haydn